Legutóbbi

 • Baltazár.: www.origo.hu/tudomany/20180524-kutatok-megfejtettek-miert-nott-aranytalanul-nagyra-az-ember-agya.h... (2018.05.24. 20:53) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kékavian: Naa 2016 van és eddig nem jött senki azaz nemsokára inkább mi fogunk valahova menni ha a politikus... (2016.11.30. 18:47) Kezdődik?
 • Baltazár.: A mai Borsban írtak Farkas Berciről. A címlapon vastag nagybetűkkel :"Egy űrhajós sem látott még u... (2016.01.17. 21:50) Világcsalás!
 • Végtelen Szellem: @Baltazár.: Én meg egy Bakos Attila előadásban hallottam, talán ebben: www.youtube.com/watch?v=h38... (2016.01.13. 20:34) Inanna az annunaki ürhajósnő
 • 0ti: @Endre Burkovits: olvass többet és ne csak a középiskolai történelem tananyagából mondj vélemény... (2015.10.31. 10:22) Lánc, lánc, eszterlánc...

Hozzászólások

 • Baltazár.: www.origo.hu/tudomany/20180524-kutatok-megfejtettek-miert-nott-aranytalanul-nagyra-az-ember-agya.h... (2018.05.24. 20:53) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kékavian: Naa 2016 van és eddig nem jött senki azaz nemsokára inkább mi fogunk valahova menni ha a politikus... (2016.11.30. 18:47) Kezdődik?
 • Végtelen Szellem: Mindennek oka van!.... www.facebook.com/photo.php?fbid=1057306650988734&set=a.131506610235414.... (2016.02.05. 17:37) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kilenc: Érdekes megközelítés: martonveronika.blog.hu/2016/01/24/_a_harom_nap_egy_esztendo_titka_a_magyar_n... (2016.01.24. 20:37) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Baltazár.: A mai Borsban írtak Farkas Berciről. A címlapon vastag nagybetűkkel :"Egy űrhajós sem látott még u... (2016.01.17. 21:50) Világcsalás!
 • Végtelen Szellem: @Baltazár.: Én meg egy Bakos Attila előadásban hallottam, talán ebben: www.youtube.com/watch?v=h38... (2016.01.13. 20:34) Inanna az annunaki ürhajósnő
 • Utolsó 20

Szürke 2008

K�pHost 2.1 - K�pfelt�lt�s

Mágikus piramisok

2010.10.08. 17:19 | Kilenc | 14 komment

A piramisok létrehozásához rendkívül pontos számításokra és szinte emberfeletti erőfeszítésre volt szükség. Éppen ezért, figyelembe véve az építmények körüli rejtélyeket, sokakban fogalmazódik meg az a gondolat, hogy a fáraók építményei mágikus képességgel bírnak. A piramisokban sohasem találtak múmiákat, bár egy történet szerint Mamun kalifa Kr.e. 820-ban a Nagy Piramisban rábukkant Kheopsz, arannyal és drágakövekkel betakart múmiájára, ám bizonyíték hiányában mindezt legendának tekintik. Rengeteg elméletet dolgoztak ki a piramisok rendeltetéséről. Az egyik szerint az ősi egyiptomiak által kifejlesztett univerzális mérési rendszert képviselik. A viktoriánus kori egyiptológusok a Nagy Piramist csillagászati megfigyelőhelynek tartották, akárcsak az angliai kőkört és a többi ember alkotta óriási építményt.
John Taylor, a London Magazin szerkesztőjének számításai szerint, ha a Nagy Piramis kerületét elosztjuk a piramis magasságának a kétszeresével, akkor csaknem a pí-vel azonos számot, kb. 3,1415927-et kapunk. Mindezek alapján feltételezhető, hogy az egyiptomiak ismerték a pí-t, s azért építették ilyen nagyságban a piramist, mert ezzel a Föld méreteit akarták rögzíteni. Taylor a Nagy Piramis egyik alapélének a hosszát elosztotta az év napjainak a számával, melynek eredményeképpen 0,635 m hosszúságú egységet kapott, amely meglepő módon ismétlődik minden folyosó, kamra és fülke méreteiben. A legkülönösebb az, hogy ez az egység a Föld sugarának a tízmilliomod részével azonos. Később ezek alapján Charles Piazzi Skócia királyi csillagásza felállította a Piramis-hüvelyk elméletet, mely szerint a piramis szerkezete az időt és a teret is méri. A kerület ugyanis piramishüvelykben mérve a 365,2 ezerszerese, ezek szerint az ókori egyiptomiak ismerték az év napjainak pontos számát. A csillagászok is elfogadták ezt az elméletet. A piramisokat tehát csillagászati ismeretekre alapozva építették, ráadásul belsejükből, a bejáraton keresztül megfigyelhető a bolygók mozgása is.
Ma már tudjuk, hogy a kb. 2,3 millió kőtömbből álló Nagy Piramis úgynevezett szellőzőaknái az Orion csillagképre, a Szíriuszra, az Ursa Minorra (Kisgöncöl) és a Dracora (Sárkány) mutatnak. A három gizai piramist pedig az Oziriszt megszemélyesítő Orion csillagkép középső három csillagának a mintájára építették.
 
 
Sokan gondolják úgy, hogy a piramis kamrája a fáraók és a kiválasztott személyek beavató helye volt. Az itt eltöltött éjszaka során különleges, olykor hátborzongató események zajlódnak le. Az ember megtapasztalja az időtlenséget, testéből kilépve egy másik dimenzióba kerül, tudatát a béke és a teljes nyugalom járja át.
Részlet Max Toth, Gregg Nielsen- Gyógyító piramis című könyvéből:
Miután átverekedte magát a hivatalok útvesztőin, végre a kezében tartotta az engedélyt: eltölthet egy éjszakát a Nagy Piramis belsejében. Említettük, hogy a Fáraó Kamrája a piramis közepén helyezkedik el. A lokáción kívül a kamra atmoszférája és hőmérséklete is misztikus jelentőséggel bír. Mint dr. Brunton mondja: Valami halálos, dermesztő hideg van itt, ami az ember csontja velejéig hatol. Hozzáfűzi: Ha az ember megütögeti a szarkofágot, az olyan szokatlan hangot ad ki, amit lehetetlen reprodukálni bármilyen zenei hangszeren!
Dr. Brunton elbeszélése szerint, amikor a Fáraó Kamrájába belépett, a szarkofág mellett egy márványlapot pillantott meg, ami pontosan észak-déli tájolású volt. Erre ült le. Valamelyest jártas lévén az egyiptomi vallásban és ismervén a parapszichológia legtöbb felfedezését is, a piramisban eltöltendő éjszaka előtt három napig böjtölt. Magyarázata szerint ez olyan befogadó szellemi állapotba hozta, hogy képesnek érezte magát mindazon jelenségeknek az átélésére, amiket Hall, Merry és mások leírtak.
Miután leült, háttal a szarkofágnak, úgy döntött: ideje, hogy leoltsa az elemlámpáját. A kamra atmoszférája, mint mondja, kifejezetten szellemi volt. Volt valami a levegőben! Ismeretlen negatív jelenlét vált érezhetővé. Brunton hirtelen erős késztetést érzett a kamra elhagyására és a visszavonulásra. Ő azonban kényszerítette magát, hogy kitartson, bár a kamrában groteszk és alaktalan lények keringtek, próbára téve Brunton érzékenységét és józan eszét. Szüksége volt minden idegszálára, hogy úrrá legyen elhatalmasodó félelmén! A sötétség és a negatív jelenlét meggyőzte arról, hogy nem akar több éjszakát eltölteni a Nagy Piramisban! Ekkor ugyanolyan hirtelen, ahogyan jött, a negatív atmoszféra megszűnt! Először azt érezte, hogy barátságos levegő tölti meg a kamrát. Aztán két alakot érzékelt, akik- főpapoknak látszottak. Egyszer csak a fejében kezdte hallani az egyiküket.
A pap megkérdezte Bruntontól, hogy miért jött, nem elég-e neki a halandók világa. Brunton azt felelte: Nem, az nem elég! A pap így válaszolt: Az álom útja messze visz téged az elmével felfoghatótól. Volt, aki követte - és elméje megháborodott, mire visszatért. Fordulj vissza, míg időd engedi, s kövesd a halandó láb számára kijelölt ösvényt!
Brunton kitartott amellett, hogy marad. A pap, aki szólt hozzá, megfordult és eltűnt. A másik pap arra kérte, feküdjön végig a szarkofágon, mint annak idején a beavatandók. Brunton elhelyezkedett rajta. Hirtelen valami erő kerítette hatalmába. Kilépett a testéből. Egy másik dimenzióba került, ahol teljes nyugalom és béke uralkodott! Egy hosszú ezüstfonalat látott, ami új testét összekötötte azzal a testével, ami még mindig a szarkofágon feküdt. Elöntötte a szabadság érzése!
Egyszer csak szemközt találta magát a másik pappal, aki közölte vele, vissza kell térnie egy üzenettel:
- Tudd meg, fiam, ebben a templomban találhatók az emberi faj hajnalának letűnt emlékei, és a Frigyé, melyet a legelső emberek kötöttek a Teremtővel az Ő első nagy prófétáinak közvetítésével. Tudd meg azt is, hogy a régiek közül csak a kiválasztottakat hozták ide, hogy megmutassák nekik a Frigyet, majd ezután visszatérhessenek társaikhoz, és elevenen tarthassák a nagy titkot. 
Vidd magaddal intelmünket: amikor az emberek Teremtőjük után kutatnak, és közben gyűlölettel tekintenek saját társaikra, miként Atlantisz hercegei - akiknek az idejében ez a piramis épült -, önnön gonoszságuk erejétől pusztíttattatnak el, miként Atlantisz népe is elpusztíttatott...
Amikor a pap bevégezte mondókáját, Brunton hirtelen visszazökkent saját testébe. Kényelmetlennek érezte ahhoz képest, amit előtte átélt. Felkelt, felvette a kabátját, és megnézte az óráját. Pontosan éjfél volt. Az az óra, amit különös eseményekkel szokás társítani! Amikor megvirradt, visszament a bejárathoz. Kilépett a fénybe, felnézett a napra, az ősi Egyiptom Rá istenére, és hálaimát rebegett magában a fényért…
Egy történet szerint Napóleon is eltöltött egy éjszakát a piramis belsejében. Mivel másnap reggel nem jött ki, az emberei bementek érte. A császárt teljesen összezavarodva, önkívületi állapotban találták meg. Később azt mondta embereinek, akik megkérdezték tőle mi történt: -Ne akarjátok megtudni soha!
Az 1930-as években Antoine Bovis francia kutató a fáraó kamrájában elpusztult macska és más állat tökéletesen konzerválódott maradványát találta meg. A kamrában elhullott kisállatok nem indultak oszlásnak, hanem pehelykönnyűek és összetöpörödöttek voltak. Bovis feltevése szerint a piramis alakja dehidratálta ezeket az állattetemeket, melyek a romlás legcsekélyebb jelét sem mutatták.  Mindezek után otthonában egy arányosan lekicsinyített piramist készített melynek belsejébe egy macska tetemét helyezte. Az állat néhány nap alatt mumifikálódott. Kísérletei után arra a következtetésre jutott, hogy a piramisban elhelyezett élelmiszer nem romlik meg. Érdekes az is, hogy a piramisok felett elhaladó repülőgépek műszerei egy időre működésképtelenné válnak és a piramisban lévő víz -40°C-on sem fagy meg.
A piramis alakzaton belül kialakuló megmagyarázhatatlan energia ismerete azonban nem újkeletű. Ugyanis Áni papiruszán, közismertebb néven a Halottak könyvében olvasható, hogy a piramis energiájától minden ember lelkében felébred az ott szunnyadó Isten. A tudomány eddigi ismerete szerint a piramisok szerkezetükben alapvetően kristályosak, ezért érzékenyen fogják a rádiójelekhez hasonló energiahullámokat, vagy a kozmikus mikrohullámokat. Ma már tudjuk, hogy minden tárgy, amiben energia rezgése áll fenn, képes rezonáns-üregként is működni. Tudjuk azt is, hogy ez az energia a tárgyon belül meghatározott pontban koncentrálódik. Elképzelhető, hogy a piramis a világegyetemből érkező energiákat egy pontban gyűjti össze, és ez az energia hat azután a piramisban elhelyezett tárgyak molekuláira. Az eddig végzett kutatások mindenesetre bebizonyították, hogy a piramisba helyezett tárgyak olyan fizikai jelenségen mennek keresztül, mely jelenségek teljességgel ellentmondanak mind a fizika, mind pedig a kémia eddig elfogadott tételeinek, hiszen ezeket a változásokat fizikai változókkal nem lehet létrehozni.
A piramis alakja és aránya miatt a falakon belül megnyilvánuló varázslatos tulajdonságokra hivatkozva, egyre többen készítik el a piramis kicsinyített mását, melyek jótékony hatását ma már fájdalomcsillapításra, gyógyításra, a víz és az élelmiszerek energetizálására, vetőmagvak kezelésére, vagy a fiatalság megőrzésére is felhasználják.
A piramis készítéséhez vágjatok ki vékony fémlemezből vagy keményebb papírból négy darab egyenlő szárú háromszöget, amelyek alapja 15,7 cm, szárainak hossza pedig 14,94 cm. Ezeket a lapokat a szárak mentén ragasszátok össze. A kész piramis magassága 10,2 cm. A piramist helyezzétek el távol az elektromos készülékektől és vezetékektől úgy, hogy az alapvonalak derékszögben álljanak az észak-déli mágneses vonalra. A piramis hatása, magasságának 2/3-ánál, a királynő kamrájánál érvényesül a legjobban, így kísérlet céljából ide kell helyezni ­-pl. gyufásdobozra- a megfigyelésre szánt tárgyakat, pengét vagy gyümölcsöt és virágot. Tehetünk bele vizet, tejet, vagy bármilyen más italt is. Állítólag sokkal jobb lesz ízük, mint amit nem kezeltünk ily módon. Hasonlóképpen tárolják az energiát többek közt a vizet tartalmazó élelmiszerek és a gyümölcsök is.
  

Piramisok lemezből (sk)

 A „lappiramist” csúcsaival a test felé fordítva kell a fájó vagy gyógyítandó területre helyezni, tetejére vízzel teli palack is rakható. 

 Továbbfejlesztett változat a „lappiramis” 

A bejegyzés trackback címe:

https://kilenc.blog.hu/api/trackback/id/tr352292204

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ez nagyon tetszik, nem hallottam még ezekről az érdekes dolgokról, lappiramissal való gyógyításról már évekkel ezelőtt tudtam, sokan forgalmazták, több formában .
Erdekes hogy mikor magyarul irod le a gula szot mit latunk? 2 gulat!
Mikor lehet valamilyen ujjat olvasni a piramisokrol...mar ezerszer olvastam ami ide van leirva, es semmire jutottak!
@Reka1956:
Majd még lesz piramisos és peremeses írás is. A csonka piramisok feladatának megállapítására csak egy kis fantázia kell. :) Valamik hiányoznak onnan. Ami szerintem ember, azaz lények alkotta repülő szerkezetek. :)
A szövegben leírt piramis adatai amit megépíthetünk kicsiben, nem arányosak a gízai piramissal. Ez nem gond?
És az adatok egymással szemben ellentmondásosak.
Ha az alap 15.7 , a szárak 14.94 , akkor nem lehet 15.2 magas, hanem 12.71. Vagy ha tévedek kérlek javítsatok ki és magyarázzátok el hogy hogy van ez.
@Tapéta: Na jó a 12.71 az hülyeség amit írtam.
@Tapéta: Meg van rájöttem. Kiszámoltam.
Jók az adatok és arányosak is, de 10 cm magas és nem 15.2.
Jól elbeszélgettem magammal. De meg van.
@Tapéta: Igen lemértem valóban 10,2 cm a magasság. Ott követtem el a hibát, hogy a leírás szerint a piramist egy 5 cm-er magas állványra kell helyezni (nem szükséges). Ezt nem vontam le a piramis magasságából. Javítom. :)
@Kilenc: Aha, akkor most már értem, teljesen. :)
Örülök, hogy most már ok.
Ha lehet akkor kérdeznék egyet. Hogy az mindegy mekkora a piramis csak az arány a lényeg?
@Tapéta: Igen mindegy, az arányok viszont maradjanak meg és a tájolása is pontos legyen. Aztán mehet alá pl. egy alma. :)
Köszönöm. Hadd kérdezzek még párat. :)
Hogy tudom elég pontosan betájolni? Elég egy iránytűvel?
@Tapéta: Igen elég. Nekem sajna nincs iránytűm így egy térkép szerint tájolom.
@Kilenc: Rendeben, köszönöm.
Iránytűt lehet egyszerűen csinálni.
Csak egy tál víz kell meg valami ami úszik rajta (valami kicsi ami elbír egy tűt) és rá egy tű.
Egy kis paleo a piramisokkal kapcsolatban...:)

"A Naprendszer különböző bolygóin volt élet. A Vénuszon entitások inkarnálódtak a harmadik dimenzióba, de sokkal békésebben és harmónikusabban éltek, mint az emberek. Ezek Ra csoportja, akik most a hatodik dimenzióban élnek. A Maldek bolygó felrobbant egy nukleáris katasztrófában. Ezek a lelkek lettek a Földön a neandervölgyiek. A Marsra is harmadik dimenzióbeli élet költözött. Ez abban végződött, hogy a bolygó légrétege egy háborús következményként elszállt, az ott lakók a föld alatt éltek. Közvetlenül ezek az entitások is jutottak a Földre.

Ra csoportja a Földre különböző korszakokban jött el szolgálatot nyújtani. Ezek többek között a Mü civilizáció 58 ezer éve, Atlantisz 18 ezer éve és Egyiptomba kétszer, 11 ezer évvel és 2800 évvel ezelőtt (ezek csak becslések). Dél-Amerikában egy másik csoport működött együtt az ottani emberekkel.

A 11 ezer évvel ezelőtti alkalomkor épültek a piramisok azoknak az információknak a segítségével, amiket Ra hozott nekik. A vénusziak - Ra csoportja - magas, arany színü emberekként jelentek meg. A többi pap és az emberek nagyon hamar elferdítették és maguknak használták az információkat. Ezért a Ra csoport felelősséggel tartozik, és ezért van az, hogy most is újra kapcsolatba léptek velünk, hogy lehetőleg helyrehozzák a károkat, amiket akkor indítottak útnak. Ennek a kicsit félresikerült segélynyújtási kísérletnek ugyanis nagy következményei voltak: az egyiptomi papi csoportból alakult ki néhány mai titkos társaság, melyeknek a világ feletti uralom a célja. Ezt a vonalat David Wilcock követi nyomon cikkeiben."
www.exopolitika.hu/law_of_one.php