Legutóbbi

  • Zsazsanna Barta: MINDENKINEK SZERETETET ÉLETET TUDÁST ISTEN KÉPET EMBERSÉGET SZERETETET......A TORINOI LEPEL ÉLETÜN... (2021.01.25. 17:12) Inanna az annunaki ürhajósnő
  • Dr. Orbán József: @Arami: Mielőtt bele élnénk magunkat a 34.000 éves Kárpát-medencei itt létünkbe, javasolok egy öss... (2020.08.17. 00:37) A magyar ősvallás jelképe a boszniai Nap piramisban
  • Baltazár.: www.origo.hu/tudomany/20180524-kutatok-megfejtettek-miert-nott-aranytalanul-nagyra-az-ember-agya.h... (2018.05.24. 20:53) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
  • Kékavian: Naa 2016 van és eddig nem jött senki azaz nemsokára inkább mi fogunk valahova menni ha a politikus... (2016.11.30. 18:47) Kezdődik?
  • Baltazár.: A mai Borsban írtak Farkas Berciről. A címlapon vastag nagybetűkkel :"Egy űrhajós sem látott még u... (2016.01.17. 21:50) Világcsalás!

Hozzászólások

Szürke 2008

K�pHost 2.1 - K�pfelt�lt�s

A magyar ősvallás jelképe a boszniai Nap piramisban

2011.12.13. 16:09 | Kilenc | 16 komment

Bár a tudományos körök mindent megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy hiteltelenítsék és nevetségessé tegyék a Visokó mellet magasodó piramisok feltárásainak eddig elért eredményeit, a Semir Osmaganic által 2005-ben elindított munka, a heves támadások kereszttüzében, mégis tovább folyik. A piramisvölgyben elvégzett próbaásatások, melyekkel gondosan kikövezett utakra, párhuzamosan, több rétegben egymásra helyezett, megmunkált, azonos méretű homokkőlapokra valamint több tonnás kőtömbökre bukkantak, már korábban egyértelművé tették, hogy ezt a területet nem a természet, hanem az emberi erő és elme formálta, alakította át. A világ eddigi legnagyobb, 220 méter magas Nap piramis három oldala, a légi- és űrfelvételek, a geometriai mérések, geodéziai topográfiai rétegrajz elemzések alapján, teljesen szabályos, azonos méretű és dőlésszögű háromszögformát alkot. A Nap piramis északi és keleti oldalának feltételezett találkozásánál elhordták az idők folyamán lerakódott 70 cm-es földréteget és meg is találták az építmény ezen élét.

 

piramis éle.jpg


Még 2007-ben Harry Oldfield brit biológus és feltaláló az elektromágneses mezők rögzítésére alkalmas eszközzel térképezte fel a piramis energiamezőjét és megállapította, hogy azt a közeli dombokkal ellentétben, folyamatosan mozgó, függőleges erővonalak veszik körül. A további vizsgálatok eredményei szerint a Nap piramison kívül még legalább négy kisebb-nagyobb építmény rejtőzik a földtakaró alatt. Ezek közül némelyik lépcsős szerkezetű és sík felső résszel rendelkezik. Német kutatók talajradar készülékkel lépcsőket, átjárókat és a Nap piramisban az eltérő talajszerkezet alapján folyosókat is találtak. A piramisvölgyet behálózó alagútrendszer –mely az összes építményt összeköti– bővítése közben a járatokat kitöltő üledékes kőzet között egy fadeszka darabra bukkantak.

 piramis járat fadarab.jpg

 

Az ebből nyert mintát kormeghatározás céljából egy német és egy lengyel laborba küldték. A Kiel-i Christian-Albrechts Egyetem Radiometrikus Kormeghatározó és Stabil Izotóp Kutató Leibniz Laboratórium Vizsgálata alapján a fatörmelék korát 30.600 (+/– 540 év), a gliwicei Sziléziai Műszaki Egyetem elemzése pedig 34.000 (+/– 1500 év) évesnek tartja. Mindez persze nem azt jelenti, hogy az építmények kora azonos a fadarab korával, hiszen nem tudható, hogy az mikor került az alagútba. Az idők folyamán a piramisokra lerakódott földréteg vastagságából viszont nagyjából meghatározható az az időszak, amikor az építők elhagyták a helyszínt. Minden 1 cm talajréteg képződéshez 300 év szükséges. Az oldalakat fedő földréteg átlagosan 40-50 cm vastag, tehát a piramisok 12-15 ezer évvel ezelőtt épültek.

 

kispiramis.jpg

A feltárások során talált 6-7 ezer évesre becsült agyagpiramis

 

Az alagútrendszerben felhalmozódott hordalék –a járatokat valószínűleg egy hatalmas erővel lezúduló víztömeg töltötte fel– eltávolítása közben kisebb-nagyobb csiszolt rovásjeles homokkő tömböket találtak, melyek közül a legnagyobbak súlya a 8 tonnát is meghaladja. A legfigyelemreméltóbb, és nagy jelentőséggel bíró lelet az a rovásbetűs kőlap, amit a Nap piramis belsejében találtak. A megtalálás helyszíne azonban nem egyértelmű, mert azt egyes források a piramison kívülre teszik, míg Osmanagic egyik előadásában azt állítja, hogy a kőlapot a Nap piramisban találták.

 

sinicic_visoko7_400-2.png


Ezen a kőlapon, a betűk formája alapján nem egy, hanem több,  különböző kultúrák írásjelei vannak. Viszont van egy véset, ami szinte a kő egész felületét betölti, tehát méretében kiemelkedik a többi rovás közül, ami azt valószínűsíti, hogy ez volt a kőlap legelső rovása. Az összes többi csak utólagos –a jelek összevisszasága, és a vonalkereszteződések is ezt mutatják– rárovásos „rongálás”. Az összerovás bemutatásához és elolvasásához a világhálón megtalálható, helyenként hibásan berajzolt képet, 90°–al balra kell fordítani.

 

piramis kő.jpg piramis kőrajzolt.jpg

 

A kőre a magyar rovás abc –„J”, „S” (alább ki fogom fejteni, hogy a háromágú villára hasonlító jel miért ezt a hangot jelöli), „TEN”, „TY”– jeleiből álló, ősvallási jelképet rótták. Ezekből a betűkből, a várdombi amuletten és a bánáti pecsétnyomón is megtalálható „Jó ős Ten Atya” mondat olvasható ki. 

 

 jó ős ten atya.jpg

J, S, TEN, TY:  Jó Ős Ten Atya

 

Ezen jelcsoport fölött, kissé jobbra egy ezzel teljesen megegyező jelkészletű, de erősen megkopott és méretében kisebb összerovás látható, melynek felső része, azaz a „J” hang rovásjele hiányzik (letört).

 

piramis kőrajzolt2.jpg

 

énlakaiboszniai.jpg

Az énlakai Egy Usten” 1668-ból, és a boszniai Jó ős Ten Atya” a kőkorszakból

 

Persze lehet arra hivatkozni, hogy nem tudható mi volt ezeknek a betűknek a hangértéke, és a rovók akkori szókincse sem ismert. Viszont a visokói Istenkő jelei, a korábban már bemutatott emberalakot formáló szobrokon is szerepelnek (tordasi istenanya, pártai szobrok, kisunyomi szobortöredék, Tordas-vinca szobor) „Ég Atya”, „Ős Ten Anya” és „Ős Ten” olvasattal. Rögtön felmerül a kérdés. Mit keres egy magyar nyelven értelmezhető jelcsoport a több ezer évvel ezelőtt épült piramis belsejében? Egyáltalán mikor kerülhetett oda? Választ talán a vájatban képződött cseppkövek kormeghatározása adhat. A gliwicei Sziléziai Műszaki Egyetem vizsgálata alapján az alagút cseppkövei 5080 (+/–75 év) évesek, a járatokat ekkor vájhatták ki, tehát a kő is ebben az időszakban vagy ennél korábban kerülhetett a megtalálási helyére.

Az alábbi képen lévő, az alagútrendszerben fellelt kőtömb valamennyi rovásjelének helyes megállapítását a képek rossz minősége és a helytelen fényképezési mód sajnos nem teszi lehetővé.

 

piramis kő kibontás előtt.jpg

A rovásjeles kő kibontás előtt

 

43.jpg

 

49.jpg

 

image007.jpg

Néhány rovásjel a rossz fényviszonyok ellenére is felismerhető. (Középvonalban: KMU)

 

Az viszont egyértelmű, hogy ezek jelek, a többi kőtömbön látható jelekhez képest nem különállóak, hanem összetartoznak és szavakat vagy akár egy mondatot is alkothatnak. Mivel ezek a rovásleletek természetes fénytől elzárt helyen vannak, a jó minőségű kép eléréséhez központi irányfény nélkül és a fényképezőgép villanó fényének kikapcsolásával, a kőtömböt, felületének síkjában minden oldaláról egyenként megvilágítva kell megörökíteni. A kőbe vésett mély barázdák így árnyékot vetnek és kirajzolódik a teljes írás. Persze a helyszíni vizsgálat még ennél is biztosabb eredményt hozhatna.

 

Pict-07_Nap-piramis_bejarat-kofelirat.jpg

A járatrendszer bejáratánál talált kőtömb rovásjelei. (A vagy MRU,ZS)

 

Beszterce völgyi szerencse- és varázskövek

 

2009 májusában a Farkasa nevű kis falu közelében, az Aranyos-Beszterce folyó áradása egy emberi fejet formáló, a boszniai kőlapon lévő jellel szinte teljesen azonos ábrázolással ellátott, a kőkorszakból eredeztetett tárgyat mosott ki a talajból. A rovásjeles kő átmérője 8x7,5 cm, súlya pedig 300 gramm.

 

talizman neamt megye.jpg talizman neamt megyeberajzolt.jpg

 

Az összerovás betűit külön színnel jelöltem, melyek közül a sárga színű jel a „S”, a piros a „TEN”, melynek oldalsó, csigavonalban meghajló szárait a szemek helyettesítik. A sötétkék szín a „TY” hangértékű rovásbetűt jelöli. Fent világoskékkel jelölve a Beszterce völgyi pecsételőn is megtalálható „G-Ö” összerovást, mellette jobbra pedig talán a „G” vagy a „GY” rovásjelét nyomták a puha agyagba. A fejtetőre helyezett, fésűre emlékeztető jel ebben az esetben a termékenység, az eső és a napkelte jelképe is lehet. „A fejre helyezett fésű a természetfeletti erőkkel való kommunikáció módja. A fésű fogai az égi fény sugarait jelentik, amelyek a fejtetőről hatolnak be az Énbe. Ez a fény tartja egyben a hajat, azaz az egyén alkotórészeit ereje, nemessége és lelki felemelkedésére való képessége foglya össze.” /Pál József, Újvári Edit: Szimbólumtár/

Az alsó összerovás jeleiből, számos kőkorszaki lelethez hasonlóan, az ősvallás egyik gyakran előforduló szófordulata az „Ős Ten Atya” olvasható ki.

A következő folyóparti leletet két furattal látták el, amiből az következik, hogy azt felfűzve a nyakban hordták. Éppen ezért úgy, mint a karcagi karika esetében ezt a tárgyat is furattal lefelé, viselőjének szemszögéből kell megvizsgálni.

 

kő.jpg kőberajzolt.jpg

 

Az olvasás a megszokottak szerint balról-jobbra halad és a háromágú villa alakú jelnél kezdődik. Ez a rovásjel hasonlít ugyan a mai rovásábécénk „ZS” hangértékű jelére, mégsem azonos vele. Sokáig töprengtem azon, hogy milyen hangot jelölt ez a közösség ezzel a betűvel. Mert az nem lehet, hogy az „S” hang jelölésére a rovásábécénk „ZS” betűjét használták és mai hangértékének megfelelően is ejtették. (pl. őzs Atya, őzs Ten, égi őzs) Végül ez az apró kis tárgy segített megválaszolni a kérdést. A rovásjeleink valamilyen tárgy, állapot vagy cselekvés leegyszerűsített képi ábrázolásai, szójelei, mint például az SZ rovásjele, ami a növényi szár, az M, ami a mell vagy régebbi jelöléssel a mász(ik), az S, ami a sánc vagy sátor és a V, ami a völgy vagy vág jelentését hordozza magában. A villa alakú jelnek csak meg kellett találnom a képi megfelelőjét, ami leginkább egy cselekményre, valamilyen tárgy kettéhasításának a folyamatára hasonlít. A középen lévő függőleges vonal „I”a vágóeszköz, ami lehet egy kés pengéje vagy akár egy fejsze foka is, a „V” alakú jel pedig egy hosszára állított farúd, amit az éles vágóeszköz éppen két részre vág, így az kétfelé hajlik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a rovásjel a sar ősgyök szójele, „melyből sarab, sarabol, saraboló, sarj, sarjaz, sarol, sarló, mind metszésre vonatkozó származékok erednek.” /Czuczor Gergely-Fogarasi János: A magyar nyelv szótára/ Ebből következik, hogy az égetett agyagtárgy villa alakú jele, a szó eleji „S” hangot jelöli, –javítva a korábbi hibákat– az összes olyan rováslelettel együtt, (magurai pecsétnyomó, Beszterce völgyi pecsételő, bánáti pecsétnyomó) melyekre ugyanezt a jelet rótták. Ez a betű a sidoni és az arámi ábécében is megtalálható és szintén az „S” hangot jelöli. Véleményem szerint az etruszk ábécé M betűre hasonlító, „S” hangértékű írásjele is a sar szójele. Képileg ugyanazt a cselekményt ábrázolja, de itt a két függőleges vonal egy farönk, a közöttük lévő „V” alak pedig a vágást, metszést, azaz a „S”art jelenti. Érdekes, hogy a mai magyar rovás ábécében ennek a jelnek (M) a hangértéke „V”, ami képileg szintén visszavezethető a vágás vagy vájás folyamatára. A rovás második betűje az „E”, amit a „G” és a „J” hang rovásjele követ. Ebből a négy jelből „SEGEJ” vagy „SEGÉJ” szó olvasható ki, ami egyenértékű a ma használt segíts szóval.

 

segej.jpg

S, E, G, J: Segéj-Segíts

 

Ezt a szót hangilag még ma is teljesen megegyező módon ejtjük, például a fogadalmat lezáró „Isten engem úgy segéljen” (ejtve: SEGÉJJ-en) mondatban. Nyilvánvaló, hogy viselője a mindennapi élet nehézségeinek átvészeléséhez, testi épségének megőrzéséhez kért és remélt segítséget, védelmet ettől a varázserővel felruházott apró tárgytól. A leletet egy keresztirányú vonal osztja ketté, mely fölött három rovásjel, alatta pedig valószínűleg egy csillag rajza látható. Az írást balról-jobbra olvasva az „I”, a „K” és az „R” hang rovásjeleit állapítottam meg. A rovás szabályai szerint a vonal fölött az „IKIR” szó olvasható, ami azonos az iker szavunkkal. „(ik-ěr, mongolul ikiri, törökül ikiz vagy némelyek szerént: jigiz, és a ,húszat’-at jelentő szóban igir-v. jigir-[mi]; ide tartozik a ,kettő’ jelentő mongol kjuhar is” /Czuczor-Fogarasi/. Ha az olvasat helyes, akkor a tárgyon lévő csillag a Napot, a két furat (a felfűzéshez egy is elég lenne) pedig az Ikrek csillagkép két tagját, a Kasztor és a Pollux nevű csillagokat jelöli, melyek a Nap, az égbolton egy év alatt megtett látszólagos útjának a közelében találhatók meg. Az írás alá húzott vonal pedig pontosan ezt az utat, a Napunk égi pályáját jelöli. Mindebből az vonható le, hogy kőkorszaki őseink nemcsak a csillaghalmazok felépítését, alakját, hanem a Nap égi útjának fontosabb állomásait, az égövi jegyeket is ismerték. Egynek, az Ikrek csillagképnek az ősi nevét (Ikir) pedig a leletnek köszönhetően már tudjuk is.

A leomló folyóparton eddig kb. 120 darab, bekarcolt jelekkel ellátott, különböző nagyságú és formájú, égetett agyagtárgyat találtak. Eddig sajnos csak erről a két tárgyról közöltek képet.

 

Rovásjelek a Pilisben

 

A titokzatos Pilis hegység erődítményének egyik megmaradt falán egy rendkívül fontos rovás látható, melyet tévesen az „R” és az „A” betűk összerovásának gondolnak.

 

Pict-06_Pilis-Mountain.jpg pilis rajzoltvésésnyomok.jpg

Az ősi jelet megpróbálták eltüntetni

 

Hibás az olvasat azért, mert nem veszik figyelembe a nagyrészt függőleges irányú, az eredeti rovás eltüntetését célzó vésett vonalakat. A rongáló pontosan tudta, hogy egy „pogány”, őseink vallásának egyik gyakran használt jelképét semmisíti meg, azonban szerencsére sietős dolga lehetett és csak részben sikerült elpusztítani ezt az ősi jelet. A rovás keletkezésének pontos idejét ugyan nem lehet megállapítani, de szinte biztos, hogy az a kereszténység elterjedése előtti időkre tehető.

A rávésett vonalak eltávolítása után a kövön, habár a megrongált jelek egy részét a természet pusztító ereje is megkoptatta, a boszniai kőlapon és a Beszterce völgyi szerencsekövön lévő, azzal szinte teljesen megegyező összerovás látható, „JÓ ŐS TEN ATYA” olvasattal.

 

Pict-06_Pilis-Mountain_1.jpg pilis rajzolt.jpg

Az ősvallási jelkép

 

Az egykori magyar királyi központban, a Pilisben lévő rovásos kő, az erdélyi és a délvidéki leletek azonos jelkészlete és olvasata azt valószínűsíti, hogy a Kárpát-medence területe már a kőkorszakban is egy egységet alkotott, népességének azonos szokásai voltak, ugyanazt a vallást gyakorolták, az Ős Tent, az Ős Ten Anyát és Atyát tisztelték. A boszniai piramisvölgy pedig talán, a szakkarai lépcsős piramishoz hasonlóan, egy vallási– és gyógyító központ lehetett.

A bejegyzés trackback címe:

https://kilenc.blog.hu/api/trackback/id/tr163415251

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bakfitty :)
Csak annyit szolnék hozzá, hogy elismerésem a munkádért hasonlót Baráth Tibor könyvében olvastam további jó munkát

Valami eszembe jutott a múltkor és most megint.
Még régebben Szántai vagy Pap Gábor előadásain hallottam, hogy a történelmi személyek nevei sok esetben beszélő nevek és arról árulkodnak amit a gazdája csinál vagy fog.
Naszóval az a név ,hogy SEMIR az akár lehet SUMER mert a mássalhangzók a lényegesek ,de alapesetben is beszél: SzEM ÍR vagy SzEM ÚR magyarul érthető és mivel a magyar ős nyelv és prófétikus nyelv ezért még inkább
A családnév eleje OS-managich, ha akarom akkor ŐS
Az illető régész, ősi dolgokkal foglalkozik ez a szakmája ez a sorsa.
A mai boszniai Magyar Piramisok megtalálása és a bennük fellelt sziriuszi Magyar rovásírás bizonyítékai megcáfolták a népvándorlást, és az ezzel összefüggő gyermeteg teóriákat. A Piramisban megtalált fadarab 34.000 éves, tehát már ekkor a hatalmas Kárpát medencében éltek a Magyarok. MU és Atlantisz pusztulásakor 36 ezer évvel ezelőtt már itt élt a Magyarok népe, akik az Égi Vadász, NIMRÓD népe, azaz az Orion csillagkép népe, mint az Egyiptomi Ősi nép. Ismerték és ma is Fiastyúknak nevezik a Plejádokat, és sok csillagképet, állócsillagot is ősi nevén neveznek. Isten, az ŐS TEN gyermekei, akik végtelen tisztelettel és szeretettel beszéltek Istenről és Arany Atyácskának nevezték, tiszta Szeretettel áldoztak neki. NEM voltak pogányok! A Magyarok is EGY-ISTEN hívő nép volt, mint az európai többi nép, /és a világ többi, pogánynak nevezett természeti népe!/ tisztelték és szerették, megbecsülték a Földet, amelyről tudták, hogy minden megélhetésüket biztosítja. Soha nem bántak felelőtlenül-pazarlóan a kapott természeti javakkal, és soha nem szennyezték a Földet!! Tisztán hagyták örökül gyermekeik gyermekeinek is!!! Nemcsak Boszniában vannak ősi Magyar Szent Helyek, ahol a Szent és Titkos Isteni-Szellemi Tudásba avatták be az arra érdemes tisztalelkű fiatal fiúkat és leányokat, hogy Isten Papjai és Papnői legyenek, gyógyítsák és tanítsák az embereket, segítsenek akin szükséges. Ha teljes egészében feltárják majd, még inkább nyilvánvalóvá válik a Magyarok valódi eredete. A japán egyetemeken azt mondják a diákoknak--"amíg nem tanulták meg az ősi Magyar rovásírást, addig ne is próbálkozzanak akár az egyiptomi, akár a sumér jelek, hieroglifák megfejtésével!!!" Tehát ezek szerint, mint ősi nép, a Japánok is tudják és elismerik, hogy a Magyarok is nagyon ősi nép, - pedig nekik semmi érdekük nem fűződik hozzá, de tudják, hogy ez IGAZ.
@baltazár.: Igazad van. Nézzük pl: Petőfi Sándor nevét. Ő is a Szellemi Világ gyermeke volt, a kétszeresen is Ő volt a tűzlelkű kőltő, aki előre látta a nemzet sorsát, a saját halálát, az özvegy felesége férjhezmenését. A János Vitéz-ben megírja az óceánban lévő Tündérek Szigetét, vagyis Atlantiszt, amely valóban sziget volt az Atlanti óceánban. A piros rózsa a Szeretetet szimbolizálja, de valamilyen titok mutatója is.

Arany János. A csendes, de égőszívü Hazafi, aki megirta a Walesi bárdok-at olyan időkben, amikor nem lehetett tudni, hogy mikor lesz ennek veszélyes következménye a családja, vagy a maga számára, de nem félt! Felvetette az Álom - Való c. versében, hogy melyik a valóság? - az álom-e, vagy a fizikai élet. Sion Főpapja c.versében, amelyet soha nem tanítottak a Szellem Kulcsát adja vissza.

Jules Verne. Ő volt a jövőbe látó ember, aki "megjósolta" a tengeralattjárót, az elektrolízist, az elektromos áramot, a repülőgépet, a hidroplánt, a Holdra-utazást rakétában, az algákból és a kínafakéregből kivont gyógyszereket, a nehézbúvár-ruhát, a rabszolgák felszabadítását Amerikában, a "filmvetítést", a hologramot, a "gramofont", a második magyar szabadságharcra készülődés kudarcát egy árulás folytán, a Föld körüli utazást, az unitáriusokat. Szóval - honnan tudta - előre, ha nem ismerik el az ember Szellemi Létét? Arami.
Kilenc! Szeretném felhívni a figyelmedet erre a cikkre, mert tudom, hogy ez a téma mélyen érdekel téged:

paramoral.eu/news.php?extend.1306.2
Aha, aztán jönnek az ápolók és szépen mindenkit visszavezetnek a saját gumiszobájába.
@predi: Az elmegyógy intézet új igazgatót kap aki körbesétál, hogy megnézze új munkahelyét.
Megkérdezi egy ápolt, hogy -Te ki vagy?
Hát én vagyok az új igazgató. Válaszolja.
Aha, na majd erről itt leszoktatnak.
:D

Amúgy különben mi a probléma, mi az ami nem tetszett? :)
@predi: Gondolom a szkeptikusokra értetted. :D
@Kilenc: Meg a notórius tagadókra, és hazudozókra :D
Hiába, aki új rendet akar bevezetni annak az elődjét el kell törölni
Ezen erőlködnek

Csak sajnos kifutottak az időből
A kozmikus rendező szerint a színjátéknak hamarosan vége lesz :)
@Baltazár.: "kozmikus rendező". . . igen, nem vagyok türelmetlen, de: "mikómá?". . .:)
@sanator: A csillagok állása szerint már kezdődni kellene.
@sanator: @Kilenc: Ez egy folyamat, amiben már rég benne vagyunk. Amiket Jézus mondott az apostoloknak, hogy mik lesznek a jelek a korszaknak végén az Ő eljövetelekor. A kereszténység elterjedése az egész világon mindenek előtt, Izrael állam megalakulása a zsidók visszatérése (1948) Jeruzsálem visszafoglalása (1967) szaporodó földrengések és háborúk, járványok, éhínség rémhírek hamis tanítók (Jézus nevében).
Más jóslatok szerint szélsőséges időjárás változás, természeti katasztrófák, hatalmas tektonikus mozgások (+szökőár) aszteroida (vagy üstökös) becsapódás és egy minden eddiginél pusztítóbb háború (III.vh.) ami alatt lesz a sötétség és benne végítélet.
Minden az embereken múlik. Mikor kezdődik el a háború. Talán már ebben az évben ki tudja?
A földönkívüliek is erre várnak addig csak nézelődnek
Mivelhogy a maják szerint is az előző korszakokat is pusztulás zárta ami nem véletlen mert a lényege a káros, rossz elpusztítása. Isten, a rendező ismeri a jövőt mivelhogy Ő tervezi és tudja, hogy ki milyenné válik, a jók érdekében vár. Ez az a bizonyos bibliai újszövetségi kegyelmi idő, ami lassan lejár.
Jézus is azt mondta, hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja, még az ég angyalai sem, sőt még Ő sem, amikor jönniük kell hogy a választottakat kimentsék. (Szerintem valami nagyon csúnya lesz akkor) Alois Irlmaier szerint a háború alatt valamilyen mérgező por fog hullani az égből (amitől hullani fognak az emberek mint a kemotokszos légy).
Az emberiség tönkre tette ezt a bolygót. Aki nem hisz nekem az olvassa a híreket, hogy mivé vált az óceán élővilága a levegő a föld a vizek a növények a rovarok (méhek)
Kész vége.
Vagy nem?
Nem lehet, hogy ezek nem "varázskövek" meg szerencse-kövek, hanem ugyanolyanok, mint a sumér, vagy a krétai-korból előkerülő kő, vagy agyag pecséthengerek?

Én sosem értettem, hogy a régészek miért misztifikálnak mindent, amire nem találnak kapásban magyarázatot. Mindenre azt mondják, hogy "kultikus szimbólum". Mondják azt, hogy "nem tudom", de az, hogy egy ősi népet azonnal valamiféle félvad, esőért táncikáló varázsló félmajmoknak titulálják nem szimpatikus számomra egyáltalán.
@Kyra2: Kőkorszaki amulett, szerencsekő, varázskő. A jelképeknek ma is nagy erőt tulajdonítunk. A nyakban hordott kereszt sem pecsételésre való, persze 30 ezer év múlva majd annak hiszik és ebből a jelképből is pecsételőt csinálnak. Mi ne tegyük.
@Arami: Mielőtt bele élnénk magunkat a 34.000 éves Kárpát-medencei itt létünkbe, javasolok egy összeállítást megnézni a
www.orbanjozsef.hu honlapon. Ebből kiderül, hogy a boszniai hegyek természetes képződmények és nem ember alkotta építmények. Tehát, nincs piramis, nincs rovásírás, és nekünk magyaroknak ehhez az Osmanagich féle meséhez semmi közünk.
Pedig, milyen szép is lenne, ha igaz lenne.
süti beállítások módosítása