Legutóbbi

 • Baltazár.: www.origo.hu/tudomany/20180524-kutatok-megfejtettek-miert-nott-aranytalanul-nagyra-az-ember-agya.h... (2018.05.24. 20:53) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kékavian: Naa 2016 van és eddig nem jött senki azaz nemsokára inkább mi fogunk valahova menni ha a politikus... (2016.11.30. 18:47) Kezdődik?
 • Baltazár.: A mai Borsban írtak Farkas Berciről. A címlapon vastag nagybetűkkel :"Egy űrhajós sem látott még u... (2016.01.17. 21:50) Világcsalás!
 • Végtelen Szellem: @Baltazár.: Én meg egy Bakos Attila előadásban hallottam, talán ebben: www.youtube.com/watch?v=h38... (2016.01.13. 20:34) Inanna az annunaki ürhajósnő
 • 0ti: @Endre Burkovits: olvass többet és ne csak a középiskolai történelem tananyagából mondj vélemény... (2015.10.31. 10:22) Lánc, lánc, eszterlánc...

Hozzászólások

 • Baltazár.: www.origo.hu/tudomany/20180524-kutatok-megfejtettek-miert-nott-aranytalanul-nagyra-az-ember-agya.h... (2018.05.24. 20:53) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kékavian: Naa 2016 van és eddig nem jött senki azaz nemsokára inkább mi fogunk valahova menni ha a politikus... (2016.11.30. 18:47) Kezdődik?
 • Végtelen Szellem: Mindennek oka van!.... www.facebook.com/photo.php?fbid=1057306650988734&set=a.131506610235414.... (2016.02.05. 17:37) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Kilenc: Érdekes megközelítés: martonveronika.blog.hu/2016/01/24/_a_harom_nap_egy_esztendo_titka_a_magyar_n... (2016.01.24. 20:37) A Magyar Paleoasztronautika Oldal Fóruma
 • Baltazár.: A mai Borsban írtak Farkas Berciről. A címlapon vastag nagybetűkkel :"Egy űrhajós sem látott még u... (2016.01.17. 21:50) Világcsalás!
 • Végtelen Szellem: @Baltazár.: Én meg egy Bakos Attila előadásban hallottam, talán ebben: www.youtube.com/watch?v=h38... (2016.01.13. 20:34) Inanna az annunaki ürhajósnő
 • Utolsó 20

Szürke 2008

K�pHost 2.1 - K�pfelt�lt�s

Jézus halotti leple

2010.12.29. 15:36 | Kilenc | 50 komment

Világunk talán legfontosabb és egyben legvitatottabb vallási ereklyéje az a 4,92 méter hosszú és 1,13 méter széles lenvászon, amely a sumérok istenének, Enlil (Én Lélek) fiának, Jézusnak (Izzunak) a testlenyomatát, képmását őrzi. A hagyomány szerint ez a lepel az a halotti kendő, amelybe Jézus testét tekerték miután levették a keresztről. Az antropológusok megállapították, hogy a képmáson megjelenő szakállas, hosszú hajú férfi vonásai klasszikus europid-anatóliai faji jeleket hordoznak, 30-33 éves lehetett, testmagasságát 178-180 cm-ben, testsúlyát pedig 79-80 kg-ban határozták meg. A leplen látható test körvonalát összetömörödött, vagy megpörkölődött lenszálak rajzolják ki. Az ilyen, a szövetet el nem égető felületi perzselés csak olyan sugárzás­nak, energia-felszabadulásnak lehet az eredménye, mely a röntgen-sugárnál is rövidebb hullámhosszú, azaz kozmikus fénysugár jelenség. Ennek a kozmikus felvillanásnak a jellemzője a magas intenzitás és a nagyon rövid időtar­tam, mely nem hosszabb egy ezred másodpercnél. Ott ahol nincs emberi körvonal, az eredeti Z alakú zsávolykötés látható.
A közel egy évszázadon át tartó vizsgálatok során újabb és újabb részleteket tudhattunk meg a lepel jellemzőiről.
A lenyomatról legelőször Secondo Pia készített képeket egy-egy üveglapra, 1898-ban. Amikor az arcról készült képet előhívta csodálkozva tekintett rá, hiszen az a leplen látható képnél sokkal élethűbben és tisztábban volt látható, mert a fénykép negatívja valójában egy pozitív kép volt. A leplen található lenyomat tehát eleve negatív, amiből arra következtettek, hogy azt a feltámadás ereje vetítette rá az anyagra.
 
Azt, hogy a leplet esetleg festették, egy 1902-es vizsgálat cáfolta meg. A párizsi Sorbonne egyetemen Paul Vignon és kollégái a lepelről készített fotót tanulmányozva megállapították, hogy annak festett volta kizárható, mivel azon ecsetvonások és más festésre utaló jelek nem láthatóak. Következtetésük szerint középkori művész nem lehetett képes negatív kép megfestésére.
1973-ban a lepelről ragasztószalag segítségével, virágpormintát vettek. Max Frei, a zürichi rendőrség tudományos osztályának vezetője kilencévi kutatás után 49 pollenfajtát azonosított. Ezek közül 11 Franciaországra és Olaszországra, 24 Törökországra, 14 Palesztinára jellemző. Ebből nyolc, sós talajt kedvelő növény, amely a Holt-tenger vidékén, további hat faj pedig csak Jeruzsálem környékén őshonos.
1976-ban a lepel felvételét egy olyan képszerkesztő programmal vizsgálták, amely domborzati képeket tud készíteni a Holdról és más égitestekről. Bizonyítást nyert, hogy a vászon egykor egy emberi testet fedett. Az így kapott kép a lepel szerkezetének sík kétdimenziós képe.

jezus_domborzati_kep.gif

Az 1978-as vizsgálat alkalmával szálmintát vettek a lepel hátsó részén lévő, állítólagos vérfoltból és ragasztószalaggal magáról a lepelről is újabb 32 mintát rögzítettek. Ezeket a mikroszkópia és a mikrokémia amerikai szakértőjének, dr. Walter McCrone-nak a rendelkezésére bocsátották, aki 1979-ben azt közölte, hogy a törvényszéki orvostani vizsgálatok vér jelenlétét nem igazolták, a lenyomaton pedig két színezék, okker és cinóbervörös mutatható ki. Ugyancsak 1978-ban Roger és Marty Gilbert kis kosznyomokat fedezett fel a halotti leplen, a bal térdnél és sarkánál és a törött orrnál. A talpak környékéről vett és vizsgált szennyeződések a jeruzsálemi sziklasírokból ismert édesvízi travertino aragonitból, mészkőből származik.
1988-ban a Római Katolikus Egyház hozzájárulását adta a C14-es radiokarbon kormeghatározó eljárás alkalmazásához. A vizsgálatot a vakpróba elvén ejtették meg: minden laboratórium három darab, számozott vászonmintát kapott, amelyekről nem tudták, melyik a valóban vizsgálandó anyag. Az egymástól független három különböző egyetemen (Oxford, Zürich, Arizona) végzett eredmény ugyanazt hozta: a küldött minta alapján a lepel keletkezése 1260 és 1300 közé tehető.Sue Benford állítása szerint azonban az 1988-as vizsgálatok eredményei tévesek voltak, ugyanis akkor a kutatók nem vették figyelembe a lepelre varrott, minden bizonnyal későbbi foltok hatását. Ugyanígy véli Raymond N. Rogers amerikai kutató, aki szerint a radiokarbonos vizsgálatokat azokon a szövetdarabkákon végezték el, melyekkel a leplet 1534-ben befoltozták. Az eredeti szövet kémiai vizsgálatának eredményei arra utaltak, hogy sokkal régebbi. Egyébként, amikor Rogers 1978-ban elkezdte a leplet vizsgálni, épp azt a területet tanulmányozta, amelyből az 1988-as vizsgálatokhoz is vették a mintát, és gyapotot talált benne. A gyapotszálak teljesen be voltak vonva festékkel, azaz átfestették őket, hogy azonos színűek legyenek a lepellel. A mintákat tehát akkor éppen a legalkalmatlanabb részből vették. Újravizsgálás után a nagy felbontású képen megtalálták a vitatott területen az újraszövés nyomát. Gilberto Raes a Genti Egyetem textil szakértőjének hivatalos véleménye szerint a textil nem lehet középkori eredetű. A radiokarbonos kormeghatározás eredményét gyengíti az 1192-95 között íródott, a Halotti beszédünket is tartalmazó Pray-kódex, amelynek lapjain Jézus passióját és a feltámadást ábrázolják. Ennek egyik képén egy hosszú szövetdarabbal burkolják be a megváltó testét. A kép készítője ezt a leplet két jellegzetes tulajdonsággal, a halszálkás mintázattal és négy L alakot formáló lyukkal ábrázolta. Ezek a jellegzetességek megtalálhatók a torinói leplen is.
pray-kodex-sirbatetel.gif
A test balzsamozása és a feltámadás
 
  
Az L alakot formáló lyukak
 
Később az Amerikai Torinói Lepel Kutató Társaság (AMSTAR), melyet a rejtélyes torinói lepel vizsgálatára alapítottak, bejelentette, hogy az 1988-as C-14 vizsgálatot nem a lepel eredeti anyagán végezték, hanem egy újraszőtt toldáson, amely így a lepel korának téves megállapításához vezetett.
1999-ben a Saint Louis-i 16. Nemzetközi Botanikai Kongresszuson ismertetett eredmény szerint, melyet izraeli és amerikai professzorok által végzett vizsgálat mutatott ki, a leplen talált pollenek olyan virágokból származnak, amelyek együtt csakis a Jeruzsálem–Hebron régióban találhatók meg. Mi több, éppen március és május között nyílnak, abban az időszakban, amikor Jézust keresztre feszítették. A sebek környékén, a leplen fellelt vöröses anyag a korábbi elképzelésekkel szemben nem festék vagy állatból származó vér, hanem emberi vér, és a Közel-Keleten gyakori AB vércsoportba tartozik. Dr. Giovanni Tamburelli egy számítógépbe táplálta az emberi vér paramétereit, hogy a gép kimutassa a leplen található összes vérnyomot. Az arcon szabad szemmel nem látható hajszálerekből származó vérnyomokat talált, aminek konklúziója alapján kizárta annak a lehetőségét, hogy a képmás létrejöttében emberi kéz játszhatott közre.
A kormeghatározás szempontjából fontos megemlíteni, hogy a leplen lévő képmás szemein pénzérmék nyomai láthatók. Francis L. Filas jezsuita professzor a lepel számítógépes vizsgálatakor beazonosította az egyik érme négy betűjét (UCAI) és egy botszimbólumot. Poncius Pilátus korában forgalomban volt olyan rézérme, amelyen egy botszimbólum, a római augurok görbe botja volt, és a görög TIBERIOU CAISAROS felirat szerepelt. Ezt a lepton aprót Kr.u. 29-ben adták ki. A zsidó temetkezési hagyomány, a pénzérmék szemre helyezését nem alkalmazta. A temetkezésnek ez a formája a Belső-Ázsiában élő lovaskultúrák népei, a szkíták, hunok, avarok, onogur-bolgárok és magyarok, között volt elterjedt.
 
Jézus zsidó származását kérdőjelezi meg az is, hogy a lepelbe burkolt megfeszített ember a pártusokra jellemző, két részre osztott szakállt viselt. A jézuskorabeli zsidók a kor divatja szerint az orr és száj közötti részt gondosan borotválták, vagy pedig a Tórában előírt torzonborz, nyíratlan szakállt viseltek.
 
A kor szokásai szerint a kivégzettek holttestét egy év múltán adták oda a családnak, addig közös sírban nyugodtak. A későbbi azonosítás megkönnyítése céljából a halott nevét általában az arc környékén a lepelre rögzítették. A feliratok keresésével először Alan Whanger a durhami Duke Egyetem professzora és felesége Mary foglalkozott. Az általuk feltalált PIOT módszer alkalmazásával a vászonról készült fotókon több tárgyat és felirattöredéket mutattak ki. Később Barbara Frale úgy fogalmazott: a leplen megtalálta a Názáreti Jézus 'halotti bizonyítványát' görög, arámi és latin nyelvű feliratokban. Mint mondta, bár sok betű hiányzik, mégis sikerült rekonstruálnia a feliratokat.
 
A Jézus testét állítólagosan fedő két lepel közül a kisebbiket az észak-spanyolországi Oviedo katedrálisában őrzik. Ennek az ereklyének hivatalos neve szudárium, vagyis arctörlő kendő. A 84 x 53 cm-es leplen nem látható arcmás, csupán vérfoltok.  A spanyol szindonológusok által végzett tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a leplen található foltok egy rész vérből és hat rész tüdőváladékból állnak, amely a keresztre feszített fulladásos halálával, illetve az eközben bekövetkező tüdőödémával függhet össze. A virágporvizsgálatok kimutatták, hogy a lepel útja valóban Jeruzsálemből Afrikán keresztül vezetett Spanyolországba. A "lepeltanászok" 1994-es oviedói kongresszusán ezt még azzal is megtoldották, hogy mirha és áloé nyomokat is sikerült mikroszkopikusan kimutatni a szöveten. Az utóbbi időben egy különleges fotóeljárással végzett vizsgálat kimutatta, hogy a szudáriumon és a torinói leplen több mint 130 egyező pont található.
Veronika kendője
 
Nemrég a Ray Downing vezette grafikus csoport a legújabb számítógépes technológia segítségével életre keltette a leplen látható Jézus képmását és alakját. Felerősítették a testi sérülésekből származó vérnyomokat, elkészítették az arc 3 dimenziós képét, végezetül a program segítségével valósághűvé tették az arcot és az egész testet.

jezus_arc_3d.gif Az arc 3D-s képe

A sovány, de izmos test, súlyos bántalmazásokat szenvedett el. Bőrén tetőtől talpig korbácsütések nyomai láthatók. Kilencvennél több sebet ejtettek rajta, valószínűleg fémvégű ostorral. A vállaknál a bőr igen súlyosan sérült, alaposan fel is horzsolódott, mintha valami nehéz, rücskös tárggyal verték volna. Az oldalán lévő mély seb erősen vérzett. Mind a két, de különösen a bal térdkalács annyira összezúzódott, mintha az illető valami magas helyről esett volna le. Az arc felduzzadt és csupa seb, mintha azt is korbáccsal verték volna, a koponya pedig hegyes tárgyaktól származó szúrások nyomait viseli. A szögek okozta sebek elhelyezkedése a kézen pontosan megegyezik azzal, ahogyan az egyetlen ismert, keresztre feszített és exhumált áldozaton, a Jeruzsálem óvárosában, a Damaszkuszi kapu közelében talált csontvázon látható. A szögeket nem a tenyérbe, hanem a csukló tövébe verték be úgy, mint ahogy az a leplen látható.

jezus_vernyomok.gifVérfoltok a leplen 

 jezus_3d.gifJézus orcája

A bejegyzés trackback címe:

https://kilenc.blog.hu/api/trackback/id/tr1002546086

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Olyan ez a téma már, mint egy folytatásos kalandregény. Jézus leple - nem Jézus leple - da Vinci önmagáról mintázta - fotó technikával - nem azzal - mintát vettek - rossz mintát vettek - stb. stb, stb.

Nem hivatalos forrásokban már azt is olvastam, hogy az utolsó, az egyház által megkínzott és meggyilkolt templomos lovag halotti leple... Egy időben ők őrizték Jézus halotti leplét, az igaz.

Ehhez már csak hab a tortán, hogy a Qumránban felfedezett tekercsek egyikében (Péter evangéliuma) azt írják, hogy Jézust helyettesítették a keresztfán. Egy másikban azt, hogy nem helyettesítették, de az ecetes szivacs át volt itatva valamilyen kábítószerrel, amitől tetszhalotti állapotba került, azon kívül híveinek sikerült lefizetni a katonákat, hogy ne törjék el a lábszárát, mert állítólag ezután következik be a biztos halál.

Volt ott egy százados, aki aztán feltűnően gyorsan nyert el a kereszténység követői közt magas tisztséget...

De mit is várhat el az ember egy olyan egyháztól, aki nem képes elszámolni Megváltójának legfontosabb éveivel, az ifjúságával!

Egyébként tetszett az írás.
Szerintem inkább arra vigyáznak nehogy kiderüljön, hogy valójában ki volt Jézus. Ezért kenegetik, halogatják a lepel minden részletére kiterjedő vizsgálatát. Ha a vásznon vér van, könnyen kiderülne egy DNS vizsgálatból, hogy melyik népcsoporthoz tartozott valójában. De mivel a zsidó hatalom a keresztény egyházban hatalmas, mindez csak annak bukása után derülhetne ki. Vagy pedig akkor, mikor Jézus visszatér a nibiruiakkal. :)
El tudod képzelni, hogy annyi vért találjanak, amiből DNS nyerhető ki? Hiszen néha teljesen friss bűncselekményeknél nem tudnak elegendő vért összekaparni DNS vizsgálathoz.
"A tudományos ismeretek megszerzésén túl számos laboratóriumi technikai vívmányra is szükség volt ahhoz, hogy az egyéni DNS profilokat gyorsan és megbízhatóan lehessen meghatározni. Az apasági vizsgálatokkal foglalkozó laboratóriumok ma már egyszerre 8-16 különböző jellemzőt képesek rutinszerűen meghatározni, és a vizsgálatok elvégzéséhez elég egy csepp vér vagy a szájnyálkahártya néhány sejtje."
Úgy gondolom ezt már rég elvégezték. :)
Sok mindent lehet olvasni erről a lepelről, de azt sehol sem láttam, hogy végeztek volna DNS vizsgálatot. Elkövettek már ilyesmit 30 ezer éves emberen is, de ott nem vérből vettek mintát, hanem csontból. Ugyanez megtörtént egyiptomi múmiákkal is (persze nem hozták nyilvánosságra az eredményt nemzetbiztonsági okokból...)

Lehet, hogy az egyház még Zahi Hawassnál is körmönfontabb és itt még az is titok, volt e vagy sem DNS vizsgálat?
@Kyra_: Szerintem már volt. Én úgy tudom, hogy hiába mosnak ki egy véres ruhát, még akkor is tudnak DNS mintát venni. Ezért gondolom, hogy simán meg lehetne állapítani ki volt az az ember, akit a lepel takart.
Az arcvonásaiban semmi izraelita kinézetet nem tudok kiolvasni. Persze lehet, hogy bennem van a hiba. Ezt viszont sem a keresztény egyházak, sem a zsidó egyház nem fogja elismerni, azaz sosem fogod megtudni volt-e DNS vizsgálat.

Olyan érdekes, hogy ennek a két vallásnak vannak olyan közös szálai, amiben azonosak az érdekeik. Például ez amiről beszélünk, de a holt-tengeri tekercsek körüli lázas tevékenységet is jó sokáig sikerült elsumákolniuk.
@Kyra_: Az orra szerintem egy kicsit zsidósra sikeredett. :D Igazából akkor lenne hiteles egy ilyen arcfelépítés, ha más- más kutatócsoport végezné anélkül, hogy tudnák kiről van szó.
A holt-tengeri tekercseket meg milyen érdekes pont izrael megalakulása után találták. Abban a barlangban addig egy lélek sem járt? Kellet valami "bizonyíték" az ország megalapításának jogszerűségére.
Kedves Kilenc! Mivel egyenlőre csak kettecskén beszélgetünk itt, ezért kívánok neked sok szerencsét és boldogságot ebben az évben. Legyen ez jobb számodra, mint az előző volt! Persze lehet, hogy 2010 olyan jó volt, hogy azt már nem lehet fölülmúlni...

Válasz:

Erre még nem is gondoltam, de a politika bármire képes. Sajnos Jézusról nagyon kevés olyan tudásunk van, amit történelmi tényként lehetne használni. Minden csak teória, amit rögtön cáfol valaki. Véleményem szerint okkal történt ez az idők folyamán. Nem tudom elképzelni, hogy a korai keresztény egyházak nem rendelkeztek bizonyítékokkal Jézus valóságos életéről. Azt viszont igen, hogy az igazi, történelmi személyisége nem lett volna alkalmas egy olyan vallás létrehozására, amilyenné vált a kereszténység.
Ezért aztán süllyesztőbe került, mint annyi minden más dokumentum az idők folyamán.

Ebből aztán az lett, hogy most bármit lehet tenni, bármit lehet állítani Jézusról és a kortársairól.

Néha már az idegeimre mennek azok a dokumentum filmek, amelyek egyes csatornákról dőlnek ránk. Annyira ordító a mögöttes szándék, hogy csak a vak nem látja. Néha már ennek hatására bennem kialakul egy reflex: ha ennyire támadjátok ezt a vallást, akkor én azért is védem. Pedig nem könnyű védeni, főleg a papsággal együtt.
Most látom csak, hogy miért mondod, hogy az orra egy kicsit zsidós kinézetű, mert a pocsék, lassú netem csak most indult és váltott át arra a fotóra, amit a lepel után készítettek.

Hát nem tudom. Az a férfi, akiről a fotó készült valóban tipikus arc, de a rajz a lepelről még csak nem is hasonlít hozzá. Ne hagyd még te is átverni magadat!
Azt tényleg el tudjátok képzelni, hogy Jézus a Nibiruról származik? :)

Van egy játék...
Leültök egy asztalhoz 10-15-en, és az első súg valamit a mellette ülőnek, az a mellette ülőnek és így tovább.
A végén azon lehet nevetni, hogy mi lesz a hírből mire a 15 emberhez ér...
A néphagyomány hasonló ehhez.
Most olvasok egy könyvet Szent Györgyről. Ugyanez megfigyelhető az Ő történeteiben is.

Jézus szerintem maga az eszme, nem az eszmerendszer. Az is biztos, hogy zsidónk született, hiszen körül metélték, és a templomban olvasott fel a tórából.
@Druida Borealis: Ez a játék igaz erre is. :)
"Az is biztos, hogy zsidónk született, hiszen körül metélték, és a templomban olvasott fel a tórából."
A zsidók nem kötik varkocsba a hajukat. :)
@Druida Borealis: Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy "... nem e világból való vagyok".

Azt olvastam valahol, hogy abban a történelmi korszakban és ott körülmetélték a 8 napos csecsemőket, ha zsidó volt, ha nem.

Én sehol nem olvastam azt, hogy Jézus azt mondta volna: én Dávid házából való vagyok. Józsefhez nem volt köze és Mária családfáját is csak később találták ki.

Annyi bizonyos: oka van annak, hogy az egyház "elfelejtette" mit csinált és hol Jézus 12 és 30 éves kora között.

Ezek után már nem kell csodálkozni, hogy fantáziánk szabadon csaponghat.

Abban is biztos vagyok, ha Jézus eljönne közénk igen elképedne azon, mit művelt az egyház a tanításaival...
@Kyra_:

"Abban is biztos vagyok, ha Jézus eljönne közénk igen elképedne azon, mit művelt az egyház a tanításaival..."

Ebben én is biztos vagyok!

"Azt olvastam valahol, hogy abban a történelmi korszakban és ott körülmetélték a 8 napos csecsemőket, ha zsidó volt, ha nem."

Ez viszont az a csapda, amibe én is beleestem! :)
@Druida Borealis:
Ha a leplet hitelesnek tekintjük, akkor azon Jézus haja varkocsba van fonva. De ez gondolom a bántalmazás közben kissé szétbomlott, azért látszik úgy mintha csak úgy össze lenne tekerve két copf.
Külön érdekesség, hogy a Szent Koronán lévő szentek, Jézushoz hasonlóan, villás szakállt viselnek.

www.freeweb.hu/aranylaci/jezus-korona/korona.htm

Atilla király szakálla, Képes Krónika:
t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSORV3JCJAAq2ccJjhFKNG_aCQb1QwFTcfZ6Fka3V-Y1YAVDPEG

III. István :
t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQaNFgE_IElNMt3bHDCFm4pEfyM6gNpaR6nHTxryY3i79uVuvf
@Kilenc:

A korona az mindig érdekes téma volt..
Itt egy előadás, amit nem tudok hova tenni...

www.youtube.com/watch?v=hmlGxiwlAPk&feature=player_embedded

Ez az első része.

Mit gondoltok róla?

DB
Jókat mond, néha nagyokat néztem, mert ütős volt pár gondolata. Szerintem teljesen rendben van. Tetszettek a következtetései.
Én meghallgattam az összes rádió adásukat is már és azokban is sok okosságot mondanak. Persze nem mindenben van igazuk, legalábbis szerintem.
@Druida Borealis: Nem tudom, hogy csapda-e. Én csak a logikámra hagyatkozom most, nem arra, amit olvastam: Jézus nevelő apja, aki örökbe fogadta: zsidó volt, ezt elhiszem. Ha egy gyermeket örökbe fogadott, természetes, hogy körülmetélteti, nem? Ettől még Jézus nem zsidó genetikailag.

Nem akarok tiszteletlen lenni a fanatikusokkal szemben, de a Szentlélek nem zsidó!

Nincsenek bennem ellenséges érzelmek semmilyen néppel szemben sem, csak nem szeretem, ha hatalmi érdekekből torzítják el a nyilvánvaló tényeket.
Üdv.:)
A Koronáról:
www.naptemplom.eoldal.hu/cikkek/szent-korona-ofelsege
Mind az 5 cikket ajánlom figyelmetekbe :)
@Kyra_:
Azt ahogy így leírtad, majdnem teljesen elfogadhatónak tartom! :)
Annyit módosítanék rajta, hogy mivel Mária szülte Jézust, mindenképpen zsidó-származású. És a zsidó itt nem vallási eredetű szó, hanem mint népcsoport szerepel.

Én sem érzek ellenségesen népcsoportokkal.
De gyűlölöm a rossz embereket...
@Druida Borealis: Mária szülte Jézust, ezért aztán zsidó volt. Itt arra gondolsz, hogy a zsidóknál anyai ágon öröklődik a vallásuk.

Máriáról az evangéliumokból csak annyit tudhatsz meg, hogy Názáretből származik. Ez nem sok...

Nincs itt semmi bizonyos. Hiheted, hogy zsidó volt Mária, meg hiheted, hogy nem volt zsidó.

Itt van egy részlet dr. Horváth László cikkéből (cáfolhatatlan, mert amit leír benne, az tény!):

"Az Újszövetség alapján teljes biztonsággal mondhatjuk, hogy Jézus nem Dávid fia, és hasonló biztonsággal, hogy nem volt zsidó származású apai ágról (kivéve ha az Istent zsidónak tekintjük, ami azonban teljes képtelenség), ezért a történészek az anya, Mária származását kutatva próbálták pro és kontra ezt a kérdést tisztázni, bizonyítani, eldönteni. Azonban Mária nemzetségtáblája az Újszövetségben sehol nincs leírva. Csupán homályos, nem egyértelmű, a kor szóhasználatát tekintve többféle utalás történik Mária és Erzsébet rokoni kapcsolatára. Ez semmiképpen nem tekinthető származási táblázatnak (a Talmud egyes részei tiszteletlen, becsmérlő hangon említik Máriát).

Az apokrif írások szerint Erzsébet és férje is úgynevezett prozelita volt, azaz mint galileiak önként vették fel a zsidó vallást, amit később elhagytak. Tehát Mária származása (akár csak maga a Mária név) máig kiderítetlen. Az eddig közölt származási teóriák (kivéve a Talmudét) nem kicsinylik le Mária egyébként szeretetreméltó, dicsőséges személyét."
@Kyra_:

Írtam, hogy a zsidót nem vallásként, hanem népcsoportként használtam.

Mindenesetre köszi a forrást! :)
Utána fogok nézni! ;)
Vannak olyan kora középkori festmények, melyeken Jézus születésének helyszíne egy palota. A helyszín csak később lett, talán marketing okokból, egy jászol.
t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdHVx_eE8BPAIKFSDwq7u-ccDHIf5hm1M5Rm9bkXhrKfHGDXiA

A zsidó történelem és bibliahamisításról. Érdemes elolvasni az egészet:
www.kincseslada.hu/kozmikusember/content.php?article.276.4
Ez érdekes: ” Születésének napjára ideér a Földön kívüli Párduc-csillag is, hogy az Isten-fia földreszállását jelző bolygók fényét - eddig soha nem látott módon - erősítse.”

Ezek után nem csodálkozom, hogy a gyilkos Barabást választották.
@Kilenc: Elég ha csak az evangéliumokat elolvasod. Az egyikben juhok között az istálóban született és pásztorok keresték fel, a másikban meg napkeleti bölcsek (három királyok) elhalmozták ajándékokkal.

Erről épp minap volt egy dokumentum film Karácsony körül, hopgy kik is lehettek a Három Királyok (akik talán nem is hárman voltak, hanem többen...)

Számomra nagyon izgalmas volt, mert a narrátor nagyjából ezt mondta. Napkeletről jöttek, a kiindulópont nem lehetett más, mint Tigris és az Eufrátesz folyó környékéről és mágusok voltak!
Úgy hívták őket, hogy "magiaok". Nem hittem a fülemnek, de sokszor megismételték. Talán valaki megtalálja a filmet, vagy talán megismétlik.

Tulajdonképpen ők a Krisztus megszületését egy csillagászati eseményhez kötötték kiszámították, hogy mikor és hol fog megtörténni a születés és amikor az bekövetkezett, akkor elindultak megkeresni. Azaz ők nem az újszülött Jézust keresték meg, mert mire teveháton megérkeztek, eltelt 1-2 év.

Nekem ez hitelesebbnek tűnik, mint az evangélium meséi, ahol ahány evangélium, annyi féle történet.
@Kyra_: Jujj, melyik csatornán volt?
Nemtom feltunt e mar a sok jokepessegunek, hogy a haj es szakall bizony puha. Nem pedig beton kemeny, hogy szep ivesen ra lehessen tekerni leplet. Egy festett szobrot ha betekerunk, akkor pont igy adja ki a merev haj/szorzet formajat. Viszont ha termeszetes lenne akkor csak a koponya alakjat latnank... ergo kamu az egesz.
Meg jonnek ezzel a pollenbaromsaggal. Arra nem gondoltak, hogy vegighurcoltak a fel vilagon mielott vizsgalni kezdtek? Plane hogy marcius majus koruli :) Ezen is jot rohogtem.
Itt nem a szakáll lenyomatáról van szó, hanem megperzselődött szövetszálakról. Ez rajzolja ki az egész képet. De biztos ezt is a festett szobor égette bele.
Hivatalos vizsgalatok nem emlegetnek semmifele perzselest... csupan festeket.
"A lepel elülső felét, amin egy férfi testének körvonalai fedezhetők fel tudósok egész hada vizsgálta már. Azonban a másik oldal évszázadokon át rejtve maradt egy nyersvászon darabnak köszönhetően, amit 1534-ben varrtak rá, miután egy tűz egyes részeit megfeketítette. Az eredeti fekete felületet csak 2002-ben vizsgálták meg alaposan, amikor a 4,2 méter hosszú vászonról teljesen eltávolították a nyersvásznat egy restaurációs projekt keretében. A szabad szem számára a fekete felület szinte semmit nem mutatott, viszont igen részletes felvételek készültek róla, amit Giuseppe Ghiberti atya, a Padua Egyetem professzora egy könyvben közzé is tett. A felvételeken egy férfi arca fedezhető fel. A keresztre feszítés jegyeit magán viselő szakállas férfi ismert képe mögött fekvő új kép meglepő háromdimenziós minőséggel rendelkezik és megegyezik az ismert arc formájával, méretével és helyzetével. „Bár a kép nagyon halvány, az orr, a szemek, a haj, a szakáll és a bajusz tisztán kivehető. Vannak enyhe eltérések az ismert arccal szemben. Például az orr, a túlsó oldalon mindkét orrlyuk azonos nagyságú, míg az elülső oldalon a jobb oldali orrlyuk kevésbé meghatározó” - mondta Fanti. Az arc mindkét oldali jelenléte kézenfekvő jellemvonásnak tűnhetne egy hamisítvány esetében, amikor a lenyomatot a vászonra helyezték a festék beivódott az anyag rostjaiba elérve a hátsó oldalt is. – A lepel esetében nem erről van szó. Mindkét oldalán az arc képe felületi, csupán a legkülső rostokon van jelen. Ha a szövet keresztmetszetét nézzük egy rendkívül felületes kép jelenik meg, egy felül és egy alul, azonban középen semmi nem található. Rendkívül nehéz ilyen jegyekkel ellátott hamisítványt készíteni – magyarázta Fanti professzor."
@Kilenc: Azt hiszem a Viasat Historyn volt. Megpróbáltam visszakeresni a neten, de nem sikerült. Reménykedem lesz majd ismétlés.
@Kyra_: Megtaláltam, de csak a címét: A három királyok titka.
@Kilenc: Ez az! Vajon Jumas nem tudná előkeríteni a filmet? Nagyon érdekes volt.
Az angol nyelvű változatának torrentes letöltési lehetőségét találtam meg én is csak, sajnos.
A lepel a vallási maffia eszköze, melyet megtévesztésre használnak.
Az AB vércsoport egy új vércsoport. Jézus vélt halála, vagyis feltámadása idejében nem is létezett.
A lepelre foltot varró apácák között viszont lehetett AB vércsoport. Ha klónozni lehetne a vérből embert, valószínűleg egy apáca jönne létre... :)
A lepel egy Vera Icona, azaz valódi, illetve helyesebben valótlan arcmás. Jézusnak valódi arcmása nem létezik.
Ilyen Vera Iconákat az egyház készíttetett, mind naív festőkkel, mind művészekkel. Leonardo tudott olyan arcmást készíteni, amely 3 dimenziósan is helyes volt.
Egy ilyen lenyomat a leplen lévő kép, krétarajz.

A lepel egyáltalán nem a feltámadás bizonyítéka, hiszen ilyen alapon a csendéletek is azt kellene bizonyítsák, hogy a vágott virágok, még ma is élnek...
Pál apostol imígyen szóla:

# Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.
# Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.

Hát ja.
Az, hogy 2000 évig tudatlanságban és megtévesztésben volt részünk, az nem jelenti azt, hogy ezt az állapotot pl. az új Húsvéti Alkotmányban konzerválnunk kellene.
Jézus fürdőlepedője, mekkora baromság ez a lepedős sztori : )
Sziasztok!:)

Nem tudtam, hogy hová másoljam a vitát elkerülendő.
De mégis ide való:)
Így ide másoltam:)
Egy kis filmes összefüggés:)
hajnalhasadas.hupont.hu/218/magyar-nyuszi-hopp
Tegnap volt egy műsor a Spektrumon ami a Torinoi lepelről szólt. Új vizsgálatok és próbakísérletek elképesztő eredményeket tártak fel a kutatók előtt. Nagyon meggyőző az egész.
Youtube-on meg is találtam a műsort, íme: (4 rész)
www.youtube.com/watch?v=ktx2wIW_kNU
www.youtube.com/watch?v=WG1lOwJWzMo
www.youtube.com/watch?v=j6Jtfj85vTI
www.youtube.com/watch?v=PR4mQHf7dAs

Állítólag Leonardo da Vinci készítette Jézus halotti leplét.
(nem is gondolnátok hogyan...)